Page 1 of 1

Раскина будет!

Posted: 29 Mar 2020, 20:57
by Елена из Питера
3 апреля музей онлайн: https://akhmatova.spb.ru/events/online/nikolaj-gumilev-i-franczuzskaya-poeziya/
Будем смотреть!